نام کامل:سجاد حجازی,نام مستعار:موسسه حقوقی دادیک.آدرس سایت:www.dadic.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

اظهار و دفاع مالیاتی

 تعریف اظهارنامه مالیاتی

 کارنامه مالی یک سال کاری شخص حقیقی یا حقوقی که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی تقدیم می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند.

 

چگونگی محاسبه مالیات در ایران

در ایران مالیات به دو صورت خود اظهاری یا علی الرأس محاسبه می گردد.

روش خود اظهاری به این صورت است که شخص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می نماید که درآمدش چقدر است و مالیاتش به چه میزان است؟ بدون آنکه ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالتی داشته باشند. بدین منظور اظهارنامه ای تکمیل کرده که در آن کل درآمدها و کل هزینه ها و استهلاک و حقوق کارمندان و... درج می شود و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه محاسبه می گردد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط درستی مطالب و تکمیل مدارک و عدم تخلف اشخاص از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و ... آن را می پذیرند و با توجه به آن مالیات را دریافت می نماید. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه و یا ارائه نکردن آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به 

صورت علی الرأس مالیات را محاسبه می کند و به مؤدی اعلام می کند و نظر ممیز 

و کارشناس ملاک پرداخت مالیات می باشد.


اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه

اشخاص ذیل مکلف به تکمیل و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات می باشند (ماده 1 قانون مالیات های مستقیم):

ماده 1: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بهای حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کنند.

نحوه تنظیم اظهارنامه

از ابتدای سال مالی 1390 مؤدیان با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را تکمیل و تسلیم می کنند.

سال مالیاتی

یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد.

سال مالی اشخاص حقوقی مشمول مالیات در مورد اشخاصی که سال مالیشان با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، درآمد سال مالی آن ها طبق اساسنامه به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه قرار می گیرد. در هر صورت مهلت آن تا پایان تیر ماه خواهد بود.

معافیت های مالیاتی اضخاص حقوقی در قانون مالیات های مستقیم

ماده 2 قانون مالیات های مستقیم:

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1-وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی

2-دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3-شهرداری ها

ماده 81 قانون مالیات های مستقیم:

درآمد حاصله از کلیه فعالیت های کشاورزی، دام پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی گیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

 تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات های مستقیم:

در مورد عملیات پیمانکاری در ایران (هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی که شامل تهیه و نصب موارد مذکور) در صورتی که کارفرما، وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات یا الحاقات بعدی، آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3 ماده 107 قانون مالیات های مستقیم:

شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4 ماده 107 قانون مالیات های مستقیم:

در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری در ایران نسبت به هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و به پیمانکاران دسته دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دسته اول که توسط پیمانکار دسته دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دسته اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

ماده 108 قانون مالیات های مستقیم:

در مورد شرکت های بیمه اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره 5 ماده 109 قانون مالیات های مستقیم:

مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکائی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ 2 درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکائی دارای معافیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکائی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.

بند ب ماده 111 قانون مالیات های مستقیم

انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

بند ج ماده 111 قانون مالیات های مستقیم

عملیات ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود مسئول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد قانون مالیات ها نخواهد بود.

 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از ول سال 81 به بعد از طرف وزارت خانه های ذی ربط برای آن ها پروانه ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم معاف است.

 تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

کلیه تأسیسات ایران گردی و جهان گردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ازشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

ماده 133 قانون مالیات های مستقیم

100 درصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از پرداخت مالیات معاف هستند.

ماده 134 قانون مالیات های مستقیم

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت، مدارس یر انتفاعی ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و درآمد مؤسسات، نگهاری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند و درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی معاف از پرداخت مالیات می باشند.

ماده 138 قانون مالیات های مستقیم

آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحد های جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 150 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت خانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه ی طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حد اکثر به مدت 3 سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

 تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم

کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از 50 نفر نباشند در صورتی که تآسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذی ربط حسب مورد برقرار می شود تا 10 سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

بند الف ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

موارد ذیل از پرداخت مالیات معاف است:

موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آستان حضرت معصومه (ع)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا، سایر بقاع متبرکه که به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشند.

بند ب ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان حلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معافند.

 بند ج ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف هستند.

بند د ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معافند. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

بند ه ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهاد های انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می باشد.

بند و ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

بند ح ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

معافیت آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل: تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، تحقیقات علمی، تحقیقات دینی، تحقیقات فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلاها، حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تغذیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه ی وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.

بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.

تبصره 1 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم

وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیش برد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند از پرداخت مالیات معاف است.

بند ط ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه ی آنها صرف امور مذکور در بند ح این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف می باشند.

بند ی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجه ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود.

بند ک ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:

موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها وهیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد.

بند الف ماده 141 قانون مالیات های مستقیم:

معافیت 100 درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده ی کالاهای صنعتی محصولات بخش کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و معافیت 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند.

فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارت خانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند ب ماده 141 قانون مالیات های مستقیم

درآمد کارگاه های فرش دست باف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت 10 درصد مالیات شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود. از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده باشد. در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام در دفاتر ثبت گردد.

تعریف دفاع مالیاتی:

مشاوره و پیگیری امور مالیاتی با استفاده از تنظیم لوایح مناسب متناسب با قوانین سازمان مالیاتی در دفاع مالیاتی در نظر گرفتن مقررات الزامی می باشد و باید تمام آن ها را در نظر گرفت.

در دفاع مالیاتی پیش از هر چیز باید در نظر گرفت که چه کسانی شامل مالیات می باشند؟

1-تمام مالکین حقیقی و حقوقی، نسبت به تمام دارائی های خود در ایران

2-تمام ایرانی های مقیم کشورمان، نسبت به تمام درآمد های حاصله در ایران یا خارج از آن.

3-تمام اشخاص حقیقی مقیم خارج، نسبت به درآمد های حاصله از ایران.

4-تمام اشخاص حقوقی ایرانی، نسبت به درآمد های حاصله در ایران و یا خارج از آن

5-اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی، نسبت به درآمدهای حاصله در ایران. شامل: واگذاری امتیازات که شامل بخشی از حقوق خود می باشد و یا کمک های فنی و یا آموزش هایی که ارائه می شود. این موارد شامل دفاع مالیاتی بوده و با استفاده از تنظیم لوایح مالیاتی مالیات ها دقیقاً پیگیری می شود.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

نشان شده ها

  • نظری ارسال نشده است

مورد علاقه ها

  • نظری ارسال نشده است

دعوی

ایران، کرج، میدان نبوت، جنب شورای حل اختلاف، ساختمان معین، واحد 6

026-32565365 

026-32553214

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید